Ostronföretagare nätverkar

Ostronföretagare nätverkar med forskning, projekt och varandra. Dagen innehöll bland annat uppdateringar från Scandinavian Network on Oyster Knowledge, Leader projektet Turistostron och Ostrea AB. Andra frågor på agendan var näringslivsutveckling och kommersialiseringen kring Gigasostronet.

Lyckad gränsregional forskarkonferens på Tjärnö

«Økt kunnskap om naturtypenes utbredelse og til¬stand er avgjørende i forvaltningen av de marine ressursene». Tisdagen den 27 augusti samlades forskare från flertalet universitet och institutioner på Tjärnö marina laboratorium vid Göteborgs universitet. Konferensen anordnades inom projektet Marint Gränsforum Skagerrak och syftet med dagen var att samla forskningskompetens från olika discipliner och ge en överblick över status och kunskapsläge för naturtyper och marina resurser i östra Skagerrak.