Partnerskapsforum Marint Gränsforum Skagerrak

Projektets andra partnerskapsforum genomfördes med bra uppslutning och högt engagemang på naturum Kosterhavet. Janne Buhaug, Viken Fylkeskommune, samanfattar dagen nedan.