INSTÄLLD/KANSELLERT Avslutning för workshopserie i produktutveckling

24-25 november 2021, Ås i Norge

Tyvärr måste vi ställa in den planerade workshopen 24-25 november på Ås.

Du som har anmält dig kommer bli kontaktad av oss.

För mer information hör av dig till:

Ingela Skärström | ingela@svinesundskommitten.com | +46 705 81 57 23
Bjørn Horten | bjornhor@viken.no | +47 905 99 496