Dialogforum mellan myndigheter och näring – Marint vattenbruk i Sverige

28 april kl. 10:00-14:00, Tjärnö marina laboratorium

Nu följer vi upp förra årets Dialogforum men en ny träff. Denna gång träffas vi fysiskt, och bjuder in till Tjärnö marina laboratorium strax söder om Strömstad. I september var fokus på några områden som ofta upplevs som problem för företagare som söker tillstånd och de belystes med stöd av forskning. Därefter följde en inspirerande dialog mellan företagare och myndigheter.

Detta Dialogforum har fokus på följande områden:
• Regelförenklingsuppdraget
• Miljöprövning
• Samtjänsten
• Hur genomförs en ansökan för tillstånd i Norge? (Aquacultursöknadsprocessen)

Syftet med samtalen är att identifiera vilka faktorer som behöver förändras – och hur det kan ske – så att det marina vattenbruket kan utvecklas och vi får en hållbar odling av näringsriktig och god mat i Sverige.
Vi kommer att arbeta fram ett antal frågor att ha dialog kring och dessa kommer att sändas ut i förväg så det finns möjlighet att förbereda sig.
Vi sätter stort värde på Din medverkan i samtalet.

Gemensam lunch med smaker från havet serveras kl. 13:00

Därefter finns möjlighet till visning av Tjärnö marina laboratorium, och försöket med kolonilotter för de som önskar.

Varmt välkommen!

Kristina Snuttan Sundell, Mats Lindegarth, & Jonas Kyrönviita SWEMARC/Göteborgs universitet
Sven Sahlin, Anders Granhed & Mathias Svensson, branschföreningen, Svenskt vattenbruk och sjömat
CeciIia Nilsson, Ingela Skärström & Leon Eriksson, Marint Gränsforum Skagerrak/Svinesundskommittén
Veronica Andrén – Landsbygdsnätverket