Företagsbesök hos Fjordfisk i Utgårdskilen

Marint Gränsforum Skagerrak bjuder in till företagsbesök med dialog kring marin näringslivsutveckling i Skagerrak och hoppas att många av er har möjlighet att delta.

När:              Fredag den 24 maj kl. 10.00- 14.00

Adress:         Utgårdskilen 4, 1684 Veteröy, Norge

Vi bjuder på lunch!

Dagens tema är bifångst och hållbart fiske av nya arter, vad finns det för potential för omfattning och omsättning till marknaden.

Program

  • Välkomna Presentation av  Interregprojektet Marint Gränsforum Skagerrak
  • Fjordfisk  Fiskemottag – Bifångst och fiske efter nya arter – Kurt Allan Hansson
  • Stilla Havsostron Möjligheter och utmaningar – rensning av stränder, vad gör vi med det som plockas och kan nyttjas kommersiellt – samarbete över gränsen – Ane Timenes Laugen, Universitetet i Agder – Kristian Lier, Norwegian Shores – Lars Eriksson, Bryggudden AB – Turistostronprojekt i Bohuslän- Carl Dahlberg, Maritim Utveckling i Bohuslän.
  • Krabbefiske Fangstomfang, marknadsmuligheter, försök med fodring, Knut Aage Gundersen Hvaler Krabbe -Krabbprojekt vid Chalmers i Göteborg – Carl Dahlberg, Maritim Utveckling i Bohuslän.
  • Näringslivsutveckling i Skagerrak Utgårdskilen som center för marin näringslivsutveckling – Möjligheter och potential, Björn Winther Johansen, Hvaler Kommunbe – Kurt Allan Hansson, Fjordfisk