Gränsregionalt planforum

28 november 2019, Scandic Laholmen – Strömstad

Marint Gränsforum Skagerrak bjuder in till gränsregionalt planforum i Strömstad. Årets upplaga riktar sig till tjänstemän på regionala och nationella myndigheter och förvaltningar inom regional utveckling, havsförvaltning och havs- och kustzonsplanering i vår gränsregion.

Resultat och lärdomar från gränsregionalt planforum 2018 (dokumentation återfinns här) visade på att mervärde finns i kunskapsdelning, men att strukturer för kontinuerlig samverkan saknas. Därför vill vi i år fokusera på regional och nationell nivå för att diskutera vägen framåt. Kan nya samarbeten skapas och vilka behov finns för gränsöverskridande samverkan? 

På agendan

  • Resultat och effekter av gränsöverskridande arbete.
  • Exempel från olika nivåer på samverkan över gränsen – möjligheter och utmaningar
  • Diskussion kring det fortsatta arbetet