Inspirationsträff om att odla alger

I Sverige finns det ett företag som odlar makroalger dvs. tång och andra arter av större alger som växer i havet. Det är företaget KosterAlg AB, som skördar tång från en odling i Kosterhavets Nationalpark. Efterfrågan på alger som råvara i mat börjar öka och det finns andra intressanta områden, där alger kan vara en bra råvara. Detta och mycket annat om alger kommer vi att prata om den 4 september i Havstenssund.