Kunskapsträff – Att leda en strandexkursion 

16 maj och 10 juni • Tjärnö marina laboratorium

Projektet Marint Gränsforum Skagerak bjuder i samarbete med Inspiria Science center in till en tvådagars kunskapsträff vid Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs universitet. Denna kunskapsträff riktar sig främst till utbildade guider och andra som är verksamma som guider eller aktivitetsledare. Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskaper och färdigheter för att själva kunna leda en strandexkursion, och utveckla ett upplägg lämpligt för sitt närområde och sina målgrupper. Kursledare är Martin Larsvik och Christin Appelqvist, marinbiologer vid Tjärnö marina laboratorium, liksom Edith Akerø och Kirsti Eikenes, formidler vid Inspiria science center.

Efter anmälan kommer vi att skicka ut artkompendium, litteraturlista och en att-ta-med-sig-lista.

Deltagaravgiften är 500 SEK. Kursen kommer att genomföras vid minst 6 anmälda deltagare.

Program

16 maj
09.00-09.30 Information om kursupplägget, presentationsrunda
09.30-10.00 Fika med fralla / mingel i akvariet
10.00-10.30 Föreläsning i hörsalen (ekologi)
10.30-13.15 Strandexkursion, i fält
13.15-14.00 Lunch i Tjärnölaboratoriets matsal
14.00-16.00 Gå igenom insamlade organismer, artkunskap, på labb

10 juni
09.00-09.30 Enskilda förberedelser inför sin guideuppgift, tid för frågor
09.30-10.00 Fika med fralla
10.00-12.45 Presentationer (15 min/kursdeltagare), i fält, på labb eller i hörsal
12.45-13.30 Lunch i Tjärnölaboratoriets matsal
13.30-15.30 Presentationer, forts.
15.30-16.00 Sammanfattning av kursen, utdelning av intyg

För mer information, kontakta:
Martin Larsvik • 031–786 96 21 • martin.larsvik@gu.se

Inbjudan strandexkursion (pdf)