Ostronföretagarträff

Den 10 september bjuder vi in ostronföretagare runt Skagerrak till ett möte i Strömstad.  Fokus för träffen kommer att vara hur vi kan stärka och utveckla näringen, marknadsföring, regelverk, odling och ostronturism.

Programmet kommer bl.a. innehålla

  • Nuläge  från SNOK- projektet (Scandinavian Network on Oyster Knowledge and management)
  • Hur går det att kommersialisera Gigasostronen? Erfarenhetsutbyte
  • Erfarenheter och slutsatser från Turistostronprojektet
  • Odling av ostronet (Ostrea Edulis)
  • Hur stärker vi nätverket?

Vi börjar med Lunch kl.13.00 hos Restaurang Sköna Bönor i Strömstad.

Anmäl dig senast 9 september

Välkommna!