Ostronföretagarträff och workshop om produktutveckling

Varmt välkommen på digital nätverksträff för ostronföretagare, fredagen den 17 september.

Vi inviterer til digitalt treff i Østersnettverket fredag 17. september kl 9 – 12. Vi ser på produktutvikling med utgangspunkt i østers, spesielt Stillehavsøsters som det er store forekomster av i Skagerrak.

Det er viktig å tenke hvordan hele østersen kan utnyttes og det blir innlegg om bruk av østers som mat og som ingrediens i mat og bruk av østersskall i produkter.

På agendan

  • Nytt fra Marint Grenseforum Skagerrak – Ingela Skärström og Bjørn Horten
  • Innledning fra Nofima – Tom Chr. Johannessen, Noifima
  • Kan ostronskal vara intressant för Cementas produkter – Ronny Andersson, Cementa
  • Plast av ostronskal – Gunnar Forsberg, ESP solutions
  • Bruk av ostronskal för gödsel jordförbättring – Thomas Ivarsson, Lantbrukare projekt med HaV
  • Bruk av østersskall i gjødsel – Lars Riiser Evju, Grønn Gjødsel AS
  • Bruk av østers som ingrediens i mat – Åsa Strand, IVL
  • Brenning av østers til kalk – Atle Ove Martinussen, Prosjektleder
  • Developed ”rillettes” of oysters with nori – Benoît Chaumard and his wife Mrs. Chaumard
  • Oppsummering – Ingela og Bjørn

Anmälan

Anmäl dig i formuläret till höger, senast den 15 september. En länk för att ansluta till mötet kommer skickas til din e-post dagen innan mötet.

Ingela Skärström | ingela@svinesundskommitten.com | +46 705 81 57 23
Bjørn Horten | bjornhor@viken.no | +47 905 99 496

Logotyper för projektet Marint Gränsforum Skagerrak