Partnerforum Marint Gränsforum Skagerrak

10 -11 februari 2020, Naturum Kosterhavet, Sydkoster, Strömstad

Marint Gränsforum Skagerrak bjuder in till partnerforum för projektet, de är andra gången i ordningen.
Projektet är i full gång med alla aktiviteter kopplade till marin näringslivsutveckling i vår gränsregion och vi gör en nulägesanalys, utvärderar aktiviteter och processer.

Hållpunkter i programmet:

10 februari 19.00
Gemensam middag på hotell Laholmen 19:00 för de som önskar (anmälan krävs)

11 februari 08.45 – 15.20
08.45 Avresa med båt, Strömstad Norra hamnen till Naturum Kosterhavet, Sydkoster

      • Nulägesrapport av projektets aktiviteter jämfört med mål och plan.
      • Presentation av extern projektutvärdering av extern konsultbyrån Nordregio
      • Företagsbesök hos Ostrea Aquaculture AB

15.00 Avslutning
15.20 Avresa med båt till Strömstad
15.50 Åter i Strömstad, Norra hamnen

Forumet är till för dig som på något sätt är involverad eller kopplad till Marint Gränsforum Skagerrak, företagare, myndighet, kommunal eller regional organisation. Detaljerat program kommer delas närmare dagen.

Anmäl dig via formuläret och boka in dagen i kalendern!

Välkomna!
Marint Gränsforum Skagerrak

Anmäl dig via länken och boka in dagen i kalendern!