Matvaretrygghet er viktig ved omsetning av næringsmidler fra havet. Det gjelder ikke minst ved omsetning av mat fra nye arter som blant annet tang & tare, skjell, østers. Dersom det dukker opp hendelser som bidrar til tvil om matprodukter fra havet er trygge å spise for forbrukerne, vil det ødelegge for hele bransjen. Det er derfor behov for å utvikle bransjeretningslinjer med fokus på viktige krav som må ivaretas med tanke på Mattilsynets regelverk på næringsmiddelområdet.

Torsdag 11. oktober kl 15.00 – 18.00 inviterer vi til møte hos Ting med Tang i Engelsviken.

Dette er temaene vi tar opp:

Høsting av mat fra havet – utfordringer i forhold til mattrygghet, med fokus på villhøsting av tang og tare. Innlegg ved Seniorrådgiver Solbjørg Hogstad i Mattilsynet
Hvordan bransjen selv kan bidra til trygge matprodukter basert på viltvoksende makroalger. Innlegg ved Turi-Britt Kuepers i Norges Vel
Ting med Tang vil orientere om sin virksomhet, og møtet avsluttes med mat laget av dem med blant annet råvarer fra tang og tare.

Alle med interesse for dette området og andre områder innen marine næringer er velkommen.

Påmelding her.