Skagerrakkonferensen

29. oktober 2020, digital eller fysisk deltakelse i en hub

Vi inviterer til Skagerrak konferansen 29.oktober 2020 – en internasjonal HYBRIDKONFERANSE med mulighet til å følge konferansen DIGITALT eller fysisk tilstede i en HUB.

Bli inspirert av nye bransjer og havets betydning, bli kjent med fremtidige næringsmulighetene i Skagerrak mellom Sverige og Norge og få det siste innen sjømattrenden; Scary seafood. Du vil få møte dyktige foredragsholdere fra fagmiljøer, forskning, oppstartsbedrifter, investeringsselskaper og virkemiddelapparatet. Konferansen er et norsk-svensk samarbeid der vi setter Skagerraks muligheter i fokus.

Konferansen vil være høyaktuell for aktører som kan bidra til å realisere næringsutvikling basert på marine ressurser; bedrifter som representerer hele verdikjeden, investorer, fagmiljøer innen mat, hav og bærekraft, nasjonale og regionale politikere.

Påmelding/informasjon : www.skagerrakkonferansen.no
Begrenset antall plasser!

Läs inbjudan