Save the date: Skagerrakkonferensen

16-17 februari 2022

Skagerrak konferansen er et initiativ fra offentlige og private aktører langs Oslofjorden og Bohuslän. Målet er å få oppmerksomhet og fortgang i en bærekraftig kommersialisering av havet som matfat med fokus på marine ressurser i Skagerrak.

Konferansen vil bidra til å mobilisere  alle  som er opptatt av å realisere prosjekter basert på marine ressurser til å  samle kreftene og iverksette nye ideer. Det gjelder bedrifter som representerer hele verdikjeden; investorer, fagmiljøer, gründere innen mat, hav og bærekraft, forskere samt nasjonale, regionale og kommunale  politikere.

Fagmiljøer, forskning, oppstarts bedrifter og virkemiddelapparatet har alle en rolle i utviklingen av Skagerrak. Biologi, teknologi og næringsutvikling må spille på lag. Kun gjennom et tett samarbeid kan vi lykkes med å utvikle bærekraftig næring og et sunt hav. Ressursene finnes, vi har nytenkende forskning og kompetente og innovative selskaper.

Initiativtakerne til Skagerrakkonferansen er; Produktivt Skagerrak, Skjærgårdsmat AS og Færder Kommune. Våre hovedsamarbeidspartnere og vesentlige bidragsytere er, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Viken Fylkeskommune, Interreg Sverige-Norge, Svinesundskommittén, Tønsberg Kommune og Hvaler Kommune. Sammen seter vi søkelys på mulighetene i Skagerrak

Konferansen arrangeres 16.-17. Februar. Hold av datoen og følg med her for program og påmelding.

https://www.skagerrakkonferansen.no/