Slutkonferens – Marint Gränsforum Skagerrak 

Onsdag 8 juni kl. 10:00-15:00, Friluftshuset Storesand Skjærhalden

Varmt välkommen på slutkonferens för Marint Gränsforum Skagerrak. Efter 3,5 år avslutas nu vårt Interreg Sverige-Norge-projekt, och vi bjuder in alla er som på ett eller annat vis varit delaktiga och stöttat utvecklingen av en hållbar marin näringslivsutveckling i Skagerrak.

På slutkonferensen kommer vi sammanfatta vad projektet har åstadkommit, men blickar också framåt och diskuterar hur projektets resultat kan förvaltas och vilka behov för fortsatt arbete som finns för en hållbar utveckling av vårt gemensamma havsområde Skagerrak.

Program
10:00 Projektresultat och effekter samt Nordregios utvärdering
12:00 Lunch med marint tema
13:00 Vilka resultat lever vidare och hur jobbar vi framöver?
15:00 Avslut

Plats: Friluftshuset Storesand – Skjærhalden, Hvaler
Tid: 8 juni kl. 10.00-15.00

Det kommer gå färja tur/retur Strömstad – Skjærhalden. Avgång kl. 09:00 från Norra hamnen i Strömstad, hemfärd ca 15.30.

Anmäl dig via länken till höger senast den 3 juni.