Vårt felles hav i fokus
18-19. oktober

Båthuset scene – Fredrikstad

Hjertelig velkommen til årets Skagerrakkonferanse den 18.-19. oktober i Fredrikstad! Konferansen samler innovativt næringsliv fra både Sverige og Norge som fremhever gamle og nye produkter og nye bruksområder for disse havbaserte ressursene. Her finner vi alt fra blåskjell, østers og sjøpung til mat og andre produkter laget av råvarer fra havet. Det pågår en betydelig mengde viktig forskning og utviklingsarbeid i Skagerrak som et produktivt hav. Viktige nyheter og ulike perspektiver herfra vil bli fremhevet.

Skagerrakkonferansen samler også politikere og representanter fra ulike myndigheter både i Sverige og Norge. Kort sagt samler Skagerrakkonferansen hele verdikjeden knyttet til bærekraftig ressursbruk og forvaltning av vårt felles havområde, Skagerrak.
Konferansen vil også ha en utstilling der matprodusenter og andre aktører presenterer sine produkter og nytelsesrike skatter fra havet.

Hemsidan för Skagerrakkonferansen