Save the date: Slutseminarium för ”Bivalvprojektet”

Torsdag den 2 december, kl. 09:00-12:00, digitalt

Nu börjar vi närma oss slutet av ”Bivalvprojektet” (forskningsprojekt finansierat av EHFF för att ta fram kunskapsunderlag för en enhetlig förvaltning av ostron- och musselbankar i Sverige) som har pågått 2018-2021,

Vi vill härmed bjuda in er till ett digitalt slutseminarium där vi kommer att presentera resultaten från projektet (på svenska/in Swedish). Vi kommer bl.a. att sammanfatta resultaten inom följande arbetspaket:

  • AP1. Hotbild och nulägesanalys
  • AP2. Metoder för restaurering av bivalvbankar
  • AP3. Kunskapsunderlag för bedömning av bivalvbankars biologiska bevarandevärde

 

Anmälan krävs för deltagande i seminariet

maila till: anna-lisa.wrange@ivl.se senast fredagen 26/11.

Ett mer detaljerat program samt möteslänk kommer att skickas ut till anmälda deltagare ca. en vecka före seminariet.

 

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar

Åsa Strand, Anna-Lisa Wrange (IVL Svenska Miljöinstitutet)

och Ane T Laugen (Universitetet i Agder)