Velkommen til workshop i produktutvikling

Fredag 23 april kl. 09:00 – 12:00

Marint Grenseforum Skagerrak inviterer til 4 workshops om innovasjon og produktutvikling av sjømat og spesielt tang, tare og østers denne våren.

Dette er invitasjonen til den første workshopen 23. april kl 9.00-12.00.

Program for dagen

  • Velkommen og presentasjon av deltakere
  • Reisen vår i en utviklingsfase – Marine Taste AB, Sverige
  • Dyrking og driften av vår bedrift- Tango Seaweed AS, Norge
  • Viktige områder fra sjøen til produkt og ny veileder for sjømatprodusenter – Mattilsynet Norge (relevant også for Sverige)
  • Aktuelle merkeordninger for lokalmat – Matmerk Norge og Lokal producerat i Väst
  • Lykkes som lokalmatprodusent – ASK gård, Norge
  • Informasjon om Workshop 2 – Nofima

Marint Grenseforum Skagerrak har engasjert Nofima som faglig ansvarlige for workshopene. Det blir mange spennende foredragsholdere både fra Nofima og andre innenfor sjømat og fra andre bransjer.

De tre andre workshopene er:

  • Workshop 2 den 30. april kl 9.00-12.00, Innovasjon og produktutviklingsprosesser
  • Workshop 3 den 28. mai kl 9.00-12.00 med tang og tare i fokus og praktiske eksempler på muligheter i produktutviklingen fra foredragsholdere og deltakerne.
  • Workshop 4 den 11. juni kl 9.00-12.00 med østeres i fokus og praktiske eksempler på muligheter i produktutviklingen fra foredragsholdere og deltakerne.

 

Kontaktpersoner

Ingela Skärström | ingela@svinesundskommitten.com | +46 705 815 723
Bjørn Horten | bjornhor@viken.no | +47 905 99 496