Hoppa till innehåll

Havhøst i Norden

Projektet Havhøst i Norden

Projektet Havhøst i Norden är finansierat av Nordiska ministerrådet och löper under 2021. Svinesundskommittén deltar i projektet från Sverige tillsammans med Oslo fjordhage i Norge. Projektet har som syfte att främja utvecklingen för marina kolonilotter i Norden genom erfarenhetsutbyte länderna emellan.

I Danmark har det under de senaste åren vuxit fram en folkrörelse med odling på marina kolonilotter runt om i hela landet. Över 20 föreningar har startats med fler än tusen medlemmar som arbetar för småskalig hållbar odling av havets resurser, så som alger, ostron och blåmusslor. Föreningarna är sammanlänkade i Havhøst-nätverket som hjälper nya initiativ att komma igång och man delar kunskap och erfarenheter med varandra. Nätverket driver också utbildningsprogram för skolbarn med fokus på havets ekosystem, cirkulärt nyttjande av resurser och framtidens livsmedelsförsörjning. Utvecklingen i Danmark har inspirerat Svinesundskommittén att genom det Interreg-finansierade projektet Marint gränsforum Skagerrak anlägga Sveriges första marina kolonilott på Tjärnö marina laboratorium – en pilotanläggning med syfte att visa upp potentialen med marina kolonilotter, hur den kan användas för livsmedelsförvaring, produktion, visningsplattform för undervisning och kunskapsturism. I projektet planeras ytterligare en plattform på Hvaleröarna i Norge.

Projektet Havhøst i Norden kommer kartlägga intressenter som vill starta marina kolonilotter i Sverige och Norge och koppla ihop de med Havhøst-nätverken i Danmark. Målsättningen är att det på sikt även upprättas nationella intresseföreningar i hela Norden. I projektet ingår även en kartläggning av regelverk och tillstånd för marina kolonilotter i respektive land. Detta för att visa på skillnader och kunna adressera berörda myndigheter för harmonisering av regelverk länderna emellan. I Danmark har Havhøst-nätverkets arbete medfört regelförenklingar och en ”hobbylicens” för marina kolonilotter.