Mellankommunal planering

Under 2017 och 2018 pågick delprojektet Mellankommunal planering med ett gränsregionalt perspektiv. Det var ett så kallat KOMPIS-projekt, där KOMPIS står för kommunal planering i (statlig) samverkan, och innebär att Länsstyrelsen Västra Götalands län medfinansierade och stöttade projektet genom Havs- och vattenmyndigheten. KOMPIS-bidragen syftar till att stödja kommunal kustzonsplanering och mellankommunal samverkan.

Inom projektet har Svinesundskommittén arbetat med att undersöka förutsättningarna för kustzonsplanering bland de svenska och norska kustkommunerna i gränsregionen. I rapporten Fysisk planering av kust och hav – En jämförelse mellan Norge och Sverige med fokus på Skagerrak presenteras denna utredning. Utredningen har i sin tur lett till arbetet med att initiera en mer kontinuerlig och strukturerad gränsöverskridande samverkan gällande kustzonsplanering. I november 2018 hölls ett första Gränsregionalt planforum som Svinesundskommittén kommer arbeta vidare med inom Marint Gränsforum Skagerrak.

Kontaktperson

För mer information kontakta oss!