Hoppa till innehåll

Kunskapsunderlag

Gränsöverskridande kunskapsunderlag

Här samlas information och dokument med gränsöverskridande intresse inom marina näringar, regional utveckling, fysisk planering med mera:

 

LÄNKAR

Geonorge drivs av Kartverket och är Norges nationella databas för geodata och kartor. Här samlas underlag från statliga myndigheter, kommuner med mera. Även svenska kartor (vägkartan, terrängkartan och översiktskartan) enligt norsk kodning går att finna här, samt norska kartor enlig svensk kodning.

Geonorge

Geodataportalen förvaltas av Lantmäteriet och är en gemensam ingång till geodata och tjänster i Sverige. Portalen ger möjlighet att söka och titta på geodata som ligger lagrade hos olika dataleverantörer.

Geodataportalen

Planeringskatalogen är länsstyrelsernas gemansamma portal för att sammanställa och tillhandahålla statligt material som utgör underlag till hushållning av mark- och vatten. Här finns rapporter, länkar och GIS-data.

Planeringskatalogen

 

 

RAPPORTER & DOKUMENTATION

Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Østfold, Norsk Institutt for Vannforskning i samarbeid med Havforskningsinstituttet i Flødevigen, 2020

Viken fylkeskommune og kommunene langs Østfoldkysten har ønsket å utrede hvilke muligheter som finnes for utvikling av kystbaserte næringer fra Moss i nord til Halden i sør. Rapporten peker på ulike muligheter i forhold til utvikling av næringsvirksomhet langs kysten, og det
er også antydet hvilke områder (kystvanntyper) som kan være egnet for de ulike aktivitetene.

Till rapporten

Fysisk planering av kust och hav – En jämförelse mellan Norge och Sverige med fokus på Skagerrak, Svinesundskommittén 2018

Rapport skriven av Svinesundskommittén med syfte att jämföra strukturer i förvaltning och planering av kust och hav mellan Sverige och Norge. Rapporten visar även på hur olika kommuner har valt att nyttja sitt mandat till översiktsplanering i kusten, samt visar på hur samverkan över gränsen inom planerings- och förvaltningsfrågor ser ut. 

Till rapporten

Underlag till havs- och kustzonsplanering i Geodata i WMS-format med fri tillgång mellan Sverige och Norge, Svinesundskommittén 2018

Sammanställning med fokus på data som finns tillgänglig över Skagerraks kust för både svenska och norska användare. Här redovisas ett urval av underlag som kan vara av intresse och som finns att tillgå i WMS-format (Web Map Service). Formatet innebär att informationen är disponibel genom karttjänster och databaser online.

Till sammanställningen

Tilgjengeliggøring av grunndata fra nabolandet, Kartverket och Lantmäteriet 2017

Presentation av Kartverket och Lantmäteriet vid Grensekartseminar 2017, med information om konvertering och tillgängliggörande av svensk/norsk data.

TILL PRESENTATIONEN

Planbeskrivning – Blå ÖP, Strömstads kommun, Tanums kommun, Sotenäs Kommun, Lysekils kommun 2018

Fördjupad översiktsplan över havsområdena i Strömstads, Tanums, Sotenäs och Lysekils kommuner. Antagen av respektive kommunfullmäktige år 2018.

Till blå öp