Hoppa till innehåll

Kurs i marina frågor

Kurs i marina frågor för politiker och tjänstepersoner

Den 3 december 2022 arrangerades en inspirerande marin kunskapsdag för politiker och tjänstepersoner på Tjärnö marina laboratorium. Syftet med kursen är att ge bakgrund och fördjupad kunskap i marina frågor med fokus på norra Bohusläns marina miljö, och potentialen för utveckling av marina näringar. Inbjudna var svenska och norska lokala politiker och tjänstepersoner.

Fokusfrågor för kursen:

  • Är det ok med trålfiske i nationalpark?
  • Hur är situationen för torskbestånden?
  • Varför är biologisk mångfald viktigt?
  • Hur går det för korallreven?
  • Vilken potential finns i nya marina näringar? (algodling, kunskapsturism, ostronodling)
  • Hur kan Tjärnö marina laboratorium nyttjas för att inspirera kommunernas ungdomar till miljöintresse och stödja tidigt entreprenörskap

På programmet stod bland annat en snabbkurs i marinbiologi, information och status från Kosterhavets nationalpark, presentation om Algföretaget Nordic Seafarm, forskningsprojekt med marina kolonilotter och korallrestaurering i kosterhavet.

Dagen avslutades med en vintrig utfärd med forskningsfartyget Nereus och praktiska studier i labbet. Professor Kerstin Johannesson höll i programmet som arrangerades av Interreg projektet Marint Gränsforum Skagerrak tillsammans med utvecklingsarena Strömstad.

Kursen är ett första steg till kunskapsspridning och dialog för marina frågor mellan forskare, politiker och tjänstepersoner i gränsregionen, för att nyttja och förvalta kunskap och resultat från forskningen i kommunerna. Ett nytt tillfälle kommer till våren.

Kursdeltagare på en båt utanför Tjärnö

Kursdeltagare studerar koreller på Tjärnö marina laboratorium

Kursdeltagare tittae i mikroskop på Tjärnö marina laboratorium

Kontakt:
Leon Eriksson|Svinesundskommittén | leon@svinesundskommitten.com | +46 76 633 42 12
Kerstin Johannesson | Göteborgs universitet | kerstin.johannesson@gu.se | +46 76 622 96 11
Anja Sonerud | Utvecklingsarena Strömstad | anja.sonerud@stromstad.se | +46 52 619 449
Björn Horten | Viken fylkeskommune | bjornhor@viken.no | +47 905 99 496

Läs mer om kursen här:

Politiker och forskare i dialog om framtidens hav | Göteborgs universitet (gu.se)

Kursen arrangeras av projektet Marint Gränsforum Skagerrak och Utvecklingsarena Strömstad.

Senast uppdaterad: 2021-12-14, Julia Sandberg