Hoppa till innehåll

Nätverksgrupper

Nätverksgrupper för ostron- och algföretagare

Under det tidigare projektet Framtiden är Blå 2 träffade vi många av våra marina företag vid olika tillfällen och fick ta del av deras behov, bland annat att utbyta erfarenheter och lära mer. När Marint gränsforum Skagerrak startade var den en självklarhet att jobba med dessa företag och att fokusera på nya råvaror från havet, så som alger och stillahavsostron.

Marint Gränsforum Skagerrak arbetar för marin hållbar näringsutveckling. För att stärka de marina företagen inom ostron- och algbranschen skapades två grupper dit företagare bjöds in för att delta och nätverka. Dialog i dessa nätverksgrupper har mynnat ut i olika frågeställningar som projektet arbetar vidare med.

De viktigaste erfarenheterna från nätverksträffarna är behovet av information – företag behöver få kunskap om nyheter och forskningsresultat och där är kopplingen mellan forskning och företag samt mellan myndigheter som Livsmedelsverket och Mattilsynet och företag mycket viktigt. Att sen besöka varandras företag och se hur andra företag driver sina verksamheter är en viktig inspiration.

Kontakt

Är du verksam inom alg- eller ostronbranschen och är nyfikna på våra nätverk? Hör av dig till oss!