Enklare regler behövs för att främja blå tillväxt

I årets första upplaga av Morgondagens samhälle, som är en av Svenska Dagbladets bilagor, lyfts innovativa och hållbara satsningar. Den innehåller bland annat berättelser om företag som jobbar för att bidra till en cirkulär framtid, exempelvis Smögenlax och deras landbaserade odling. Även projektet Marint Gränsforum Skagerrak är ett av uppslagen i detta nummer.

I artikeln berättar projektledare Ingela Skärström och Svinesundskommitténs VD Cecilia Nilsson om hur projektet jobbar långsiktigt för att förenkla den lagstiftning som ligger till grund för vattenbruket i Sverige. Tillståndsprocesser är krångliga och kostsamma, och behöver få samma förutsättningar som andra areella näringar.

Läs mer i artikeln: SvD – Morgondagens samhälle – Enklare regler behövs för att främja blå tillväxt

Är du intresserad av att läsa hela bilagan kan den laddas ner under fliken Annonsbilagor här: Svenska Dagbladet