Lyckad gränsregional forskarkonferens

«Økt kunnskap om naturtypenes utbredelse og til¬stand er avgjørende i forvaltningen av de marine ressursene». Tisdagen den 27 augusti samlades forskare från flertalet universitet och institutioner på Tjärnö marina laboratorium vid Göteborgs universitet. Konferensen anordnades inom projektet Marint Gränsforum Skagerrak och syftet med dagen var att samla forskningskompetens från olika discipliner och ge en överblick över status och kunskapsläge för naturtyper och marina resurser i östra Skagerrak.

Hur mår våra marina resurser?
Under konferensen fick deltagarna ta del av en rad forskningsprojekt och undersökningar som pågår, kring hur olika bestånd av arter och naturtyper ser ut, kartläggningar som genomförs och restaureringsåtgärder som testas och planeras. Bland annat presenterades statusen för ett antal fiskarter i vårt område. Undersökningar på den norska sidan som bedrivits sedan början på 1900-talet har kunnat konstatera att flera fiskarter som funnits tidigare och gynnas av varmare vattentemperaturer är på väg tillbaka in i vårt område. Rödmulle, tonfisk, ansjovis och sardin är några exempel. SLUs undersökningar på svenska västkusten visade att plattfiskar som rödspotta och rockor ökar i området och att statusen för havskräftan är god.

Målet med konferensen var att identifiera områden för forskningssamverkan i gränsregionen, för att i nästa steg etablera dialog och kunskapsöverföring till förvaltande myndigheter och beslutsfattare. Bland konferensens deltagare återfanns forskare från bland annat Göteborgs universitet, Havforskningsinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Universitetet i Oslo och Universitetet i Agder. Utöver dessa forskningsmiljöer medverkade även regionala myndigheter från regional utveckling, natur- och fiskeförvaltning. Tillsammans diskuterades framtida möjligheter och nya kontakter knöts bland deltagarna.

Foto: Svinesundskommittén

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum för samverkan
Kunskap finns och utvecklas hela tiden, detsamma gäller samarbete mellan länderna inom forskarvärlden. Däremot saknas en kontinuerlig samverkan och ett forum för detta i vårt gemensamma havsområde. Konferensen på Tjärnö marina laboratorium är en del av detta större mål om att skapa ett gränsregionalt marint forum. I ett sådant forum kan kunskap och idéer delas och förutsättningar ses på tillsammans. Genom än tvärvetenskaplig ansats med nära koppling till förvaltande myndigheter kan vi komma ett steg närmre en mer adaptiv förvaltning av Skagerrak. En forskarkonferens för 2020 är redan i planeringsstadiet där Havforskningsinstituttet (Flødeviken, Norge) står som värd.

En sammanfattning av konferensen kommer läggas ut på hemsidan längre fram, tillsammans med de presentationer som hölls under dagen. Tanken är nu att ta tillvara på alla de goda idéer som diskuterades och koka ihop dessa till framtida projekt/studier.

Tack till alla medverkande för en givande och inspirerande konferens!

Konferensen presentationer och program återfinns under Dokumentation

Foto: Svinesundskommittén