Deltagare på den marina forskarkonferensen ställer upp på en gruppbild utanför Tjärnö marina laboratorium.