Marint Gränsforum Skagerrak bjöd in till Partnerskapsforum på Koster

Den 11 februari bjöd Marint Gränsforum Skagerrak in till en avstämning för projektets medsökande och partners samt viktiga observatörer. Mötet hölls på naturum på Koster och Kosterhavets nationalpark stod värd genom Länsstyrelsen Västra Götaland.

Under dagen presenterade projektets medarbetare vad som skett sedan sommaren, bland annat vilka aktiviteter som projektet arrangerat och planer inför fortsättningen. De företag som är med i projektet hade möjlighet att ge sina inspel på arbetes riktning och fokus.

Medverkande under dagen var också Nordregio som är projektets externa utvärderare. De presenterade en utvärdering av projektets första år, baserad på projektdokumentation och intervjuer som genomförts med projektets ägare, medsökande och partners.

Vi tackar samtliga deltagare för en lyckad och givande dag.

LÄS MINNESANTECKNINGARNA TILL PROJEKTETES PRESENTATION TILL NORDREGIOS PRESENTATION