En av de mest spännande delarna i Marint Gränsforum Skagerrak, är försöket att anlägga  ”Marina hängande trädgårdar”.

Tillsammans med Göteborgs universitet, Tjärnö marina laboratorium, planerar vi nu för en första testanläggning i Starekilen. Det är Pelle Olausson som driver Lagunen som är med som företagare och upplåter ett vattenområde för detta spännande försök. Sakkunniga i hur det hela skall gå till är från Tjärnö, Gunilla Toth och Maria Bodin med Susanne Lindegarth som coach.

Vi kommer att följa hela processen från tillstånd, (det är många blanketter som skall fyllas i), till bygge av plattform och utsättning av de olika marina arterna, såsom alger, musslor, ostron, sjöpung m.m.

Förhoppningsvis kommer vi inom projektet att ha hunnit se resultat och hittat nya möjligheter för att marina råvaror skall bli mer intressanta att använda, men också mer tillgängliga. Det planeras även att anlägga en anläggning vid Hvaleröarna och då troligen vid Skaerhalden.

Inspiration för detta försök kommer från ”Maritime Nyttehaver” som driver verksamhet i Köpenhamn. Där har det blivit populärt och intressant att lära sig mer om marina råvaror. Det finns också de som vill prova på att ha egna marina ”råvaror” som växer till sig eller som förvaras i kassar och väntar på att de skall användas i den egna matlagningen. Det fungerar alltså lite som koloniträdgård fast det är i havet.

Nu håller vi på med tillståndsprocessen, undersöker bottenförhållandet där det är tänkt att ”anläggningen” skall ligga, samt skissar på hur den skall se ut för att fungera på det sätt som det är tänkt.

Mer info kommer när vi kommit lite längre.