UF-företag ställer ut på den marina företagsmässan på Tjärnö.