Hoppa till innehåll

Gränshinder/ Gränsmöjligheter

Viktigt att lösa gränshinder

Alla våra nordiska gränsregioner kan skapa större dynamik i näringslivet, ekonomisk tillväxt och jobb. Regional utveckling längs gränsen är ett av de starkaste argumenten för att avskaffa gränshinder. Både formella och informella hinder måste bort för att företagare och anställda i Sverige och Norge ska se respektive grannland som en möjlighet till nya affärer eller fler jobb. Att vi kan avskaffa gränshinder är en betydelsefull faktor för att gränsregionen ska kunna växa. Stora, starka regioner är framtidens vinnare.

Därför är det en viktig uppgift för Svinesundskommittén att identifiera och analysera gränshinder för företag. Vi lobbar mot politiker, myndigheter och ansvariga för att hitta lösningar. Vi lyfter också alla gränshinder till nationell nivå genom att se till att de finns med i den nordiska Gränshinderdatabasen. Arbetet finansieras 2022-2025 av Interreg Sverige-Norge , Svinesundskommittén, Viken fylkeskommun och Västra Götalandsregionen genom projektet Integrerad gränsregion.

Gränsen mellan Norge och Sverige är en av Europas längsta. Norge ingår i EU:s inre marknad, men är EU:s gräns när det gäller tullsamarbete. Ofta sätter EU agendan för Sveriges handel. EU:s yttre gräns innebär både utmaningar och fantastiska möjligheter.

Arbetet med att undanröja gränshinder bedrivs inom det nordiska samarbetet. Historiskt har arbetet fokuserat på medborgaren, men numera är näringslivet i fokus. Ordförande i Ministerrådet 2022 är Norge och därefter tar Island över.