Ambulans över gränsen

Ambulanser över gränsen handlar om två typer av gränshinder. Det ena är medikolegalt och det andra handlar om trafikföreskrifter. Gällande det medikolegala får inte norska ambulanser verka i Sverige eftersom de saknar krav på legitimerad sjuksköterska i besättningen, vilket Sverige har som krav. I motsatt riktning har de norska hälsovårdsmyndigheterna utfärdat ett generellt undantag för svensk ambulanspersonal.

När det gäller trafikföreskrifterna så kräver Norge formellt att man ska ha en särskild behörighet i sitt körkort för att framföra utryckningsfordon. Här har man valt att förtydliga att detta gäller enbart för att köra norskregistrerade utryckningsfordon. Svenska utövare har därmed rätt att köra svenskregistrerade fordon i Norge, utan den särskilda körkortsbehörigheten. För motsvarande situation på svensk sida gäller att norska ambulanser inte får köra på utryckning enligt trafikföreskrifterna, eftersom Sverige har krav på att fordonet ska vara registrerat som utryckningsfordon i svenska bilregistret för att få göra detta.

Just nu håller vi på Svinesundskommittén att titta närmare på det samarbetsavtal från 2011 som gäller norska, svenska och finska utryckningsfordon runt Barents regionen och se vad vi som lite sydligare gränsregion kan lära av det.