Ambulanser över gränsen

Ambulanser över gränsen handlar om två typer av gränshinder, kompetens- och bemanning (medikolegalt) och trafikföreskrifter.

Kompetens- och bemanning

Detta gränshinder innebär att norska ambulanser inte får verka i Sverige eftersom de saknar krav på legitimerad sjuksköterska i besättningen, vilket Sverige har som krav.

I Sverige är ambulanserna bemannade med sjuksköterskor. Norsk ambulans är bemannad med paramedics, vilket inte jämställs med svenska sjuksköterskor, trots att norska paramedics har en längre utbildning och större erfarenhet än sjuksköterskor. Detta medför att paramedics inte kan ansöka om svensk legitimation.

I motsatt riktning har norska hälsovårdsmyndigheterna utfärdat ett generellt undantag från krav på norsk legitimation vilket innebär att svensk ambulanspersonal kan verka i Norge. I Västra Götaland handlar det om cirka 100 utryckningar per år till Viken (Östfold) i Norge.

Trafikföreskrifter

När det gäller trafikföreskrifterna så kräver Norge formellt att man ska ha en särskild behörighet i sitt körkort för att framföra utryckningsfordon i landet. Här har man valt att förtydliga att detta gäller enbart för att köra norskregistrerade utryckningsfordon. Svenska utövare har därmed rätt att köra svenskregistrerade fordon i Norge, utan den särskilda körkortsbehörigheten.

För motsvarande situation på svensk sida gäller att norska ambulanser  inte får köra på utryckning med blåljus i Sverige enligt Transportstyrelsens trafikföreskrifter (gäller även danska och finska ambulanser). Sverige har krav på att fordonet ska vara registrerat som utryckningsfordon i svenska bilregistret för att få göra detta.