Hoppa till innehåll

Gränsmöjligheter

Interregs logga

Projektet Gränsmöjligheter

PROJKETET ÄR AVSLUTAT

 

Gränsmöjligheter Sverige-Norge är ett treårigt samarbetsprojekt med inriktning på att skapa en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs hela den norsk-svenska gränsen. Projektets övergripande mål är att möjliggöra för små- och medelstora företag i Norge och Sverige att utan hinder arbeta på en större gränsöverskridande marknad.

Svinesundksommitténs är ansvarig för ett arbetspaket (arbetspaket 5) som handlar om formella och informella gränshinder samt skapa kompetenshöjande insatser längs gränsen där fokus är att visa på möjligheter över gränsen för företag. Brist på information och svårtillgänglig information kan skapa gränshinder. Genom att kommunicera och sprida kunskap om gränsstrukturer och dess möjligheter kan gränshinder minimeras.

Kontaktperson