Hoppa till innehåll

Harmonisering av byggregler i Norden

Harmonisation of Nordic Building Regulations

Workshop om nordiska byggregler

Logotyper, samarbetspartners, Harmonisation of Nordic Building Regulations

Nordiska byggregler stod i fokus den 23 mars i Oslo när Svinesundskommittén, Association of European Border Regions (AEBR) och Nordiska ministerrådet arrangerade seminariet ”Harmonisation of Nordic Building Regulations”. På plats fanns företagare, branschorganisationer, myndigheter och politiker för att diskutera de nordiska ländernas olika byggregler och standarder, hur de påverkar möjligheten att verka över nationsgränserna samt möjliga sätt att förenkla eller harmonisera regelverket så att Norden blir en enhetlig byggmarknad samt att marknadsmöjligheterna för entreprenörer förbättras. Drivkraften är sänkta kostnader samt en nordisk harmonisering av klimatdeklarationer för byggnader. För detta krävs politisk vilja och åtagande/löften på ministernivå.

Kjell Nilsson, expert genom AEBR summerar dagen och pekar på vägen framåt genom artikeln ”Gemensamma byggregler i Norden”. Han menar att ”djävulen sitter i detaljerna” vilket handlar om att mobilisera politisk press och att ett samlat grepp är en nödvändig förutsättning. Digitalisering och grön omställning banar vägen framåt.

ARTIKEL – Gemensamma byggregler i Norden av Kjell Nilsson

Det är första gången som frågan diskuteras på så många nivåer samtidigt. Deltagarna visade ett starkt engagemang i frågan och var enade i att diskussionen var mycket viktig för att möta framtidens möjligheter och krav. Svinesundskommittén har via initiativet B-solutions, genom AEBR fått tillgång till en expert som kommer att hantera frågan vidare. Detta faller även inom vårt pågående projekt Integrerad gränsregion med stöttning från Interreg Sverige-Norge.

Se alla presentationer från seminariet

Här kan du bland annat ta del av öppningstalet med Karen Ellemann, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet samt videointervjuer med bland andra Martin Guillermo Ramirez – AEBR och Ricardo Ferreira – Europakommissionen samt Siri Gåsemyr Staalesen – Stortinget i Norge.

Presentationer OCH FILMERPROGRAM

Bildcollage från eventet Harmonisation of nordic building regulations.

Lars Atterfors, styrelseordförande för INWOCO var en av de medverkande på seminariet.  Företaget tillverkar helt träbaserade väggar. I videointervjun nedanför berättar Lars om varför ett harmoniserat regelverk i Norden för byggregler och standarder skulle vara gynnsamt för branschen och vilka bekymmer som finns idag.

Hör Anders Sjelvgren, generaldirektör för Boverket, berätta om vilka fördelarna skulle vara att harmonisera byggreglerna i Norden och vad som krävs för att nå dit.

Lyssna till öppningstalet med Karen Ellemann, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.