Landbaserade laxodlingar hindras av gammal lagstiftning

Gränshindret Laxodlingar på land i slutna system hindras av gammal lagstiftning. Orsaken till gränshindret är att Sverige inte skiljer på landbaserade fiskodlingar på land och öppna kassar i havet. Fler innovationshinder hämmar också hela branschutvecklingen inom de marina näringarna.

Under våren 2017 fick Svinesundskommittén en förfrågan från Miljö- och energidepartementet att beskriva vad i lagstiftningen som hämmar en maritim/marin tillväxt inom vattenbruk. Kommittén har lämnat in en skrivelse till Miljö- och energidepartementet, UD, Näringsdepartementet, Kommerskollegium och Nordiska ministerrådet. Svinesundskommittén arrangeras ett seminarium i Almedalen kring frågorna tillsammans med Norges Sjömatsråd och Norsk-Svenska handelskammaren. Seminariet tillsammans med lobbyverksamhet resulterade i ett möte med Landsbygdsministern i oktober 2017. Uppföljande möte med regionala aktörer i december och nu har en uppföljande skrivelse skickats från aktörerna till Landsbygdsministern.