Artikel om Rethinking wood och gränshinder i tidningen Forskningspolitikk

Arbetet med att lösa informella och formella gränshinder har uppmärksammats av tidningen Forskningspolitikk, som refererar till rapporten ”Upplevda gränshinder kopplat till träbyggnation – Sverige och Norge”. I artikeln beskrivs hur olikheter mellan Sverige och Norge skapar möjligheter för byggbranschen.

Artikeln lyfter också fram det omfattande arbetet i hela projektet ”Grön tillväxt trä – Rethinking Wood”; med andra ord syftet att främja det industriella träbyggandet i Norden och hur kunskaper kring byggande i trä har ökat genom projektets många studieturer och seminarier.

Till artikeln