Köer vid tullstationerna hämmar handeln

Svinesundskommittén har tagit fram en beskrivning av gränshindret. Sveriges Åkeriföretag samt övriga berörda parter är med och ger sin syn på hur situationen uppfattas och vad som kan göras för att förbättra den. Gränshindret är flerdimensionellt och berör många. Vi lyfter nu den problematik som näringslivet och transportnäringen upplever för att synliggöra och påskynda arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder som kan bidra till att gränshindret löses. Dessutom har underhållsarbetet av Svinesundsbron, startat under sommaren.

Vem äger lösningen?

Detta flerdimensionella gränshinder, köer vid tullstationerna mellan Sverige och Norge hämmar handeln, behöver diskuteras och lösas i såväl ett internationellt om ett nationellt och regionalt perspektiv. Prognoserna som pekar mot klart ökande transporter innebär att det skapas ännu större hinder i framtiden – om inget görs.