PRESSMEDDELANDE 2021-08-25

Ny skrivelse til Statsminister Erna Solberg – Situasjon ved Svinesundsbroen er uholdbar

I sommer var køene for å komme inn i Norge ofte flere kilometer lange. Situasjonen har blitt noe lettere, men det er fortfarande ikke akseptabelt å la kommersiell trafikk stå stille i 4-5 timer. For å få den norske regjeringen til å forstå hvor viktig saken er, har Svinesundskomiteen, de Norsk Svenska Handelskamren i Göteborg og Oslo, Sveriges Åkeriföretag og Norges Lastebileier-Forbund gått sammen og skrevet et felles brev til statsminister Erna Solberg. De oppfordrer regjeringen til å iverksette umiddelbare tiltak og finne løsninger! Les brevet i vedlegget.

– Hvert minutt at trafikken står stille på broen, koster det selskaper store summer. For et lite svensk transportfirma som driver 60 transporter i måneden, betyr en times ventetid om gangen en ekstrakostnad på rundt 620 000 SEK per år, sier Geir A. Mo fra Norges Lastebileier-Forbund og Rickard Gegö, Sveriges Åkeriföretag.

– Grenseovergangen er utrolig viktig for Norge og Sverige som er hverandres viktigste handelspartnere. Hvis 1% av Sveriges og Norges handel er hemmet av grensehinder, tilsvarer dette 2,9 milliarder svenske kroner per år, sier Bjørn Storm Halvorsen og Patrick Strömsnes, fra Norsk Svenska Handelskamren i Oslo respektive Göteborg.

– Vi forstår godt at den norske regjeringen må iverksette tiltak for å beskytte mennesker mot smitte under den pågående pandemien, men vi anbefaler den norske regjeringen på det sterkeste å finne løsninger som ivaretar både helse, nordisk grensefrihet og næringsutvikling i regionen mellom Göteborg og Oslo, sier Linda Engsmyr, sier Linda Engsmyr, ordfører i Svinesundskomiteen.

Pressemelding + brev (norsk)   Pressmeddelande + brev (svenska)

Kontakter
Linda Engsmyr | Ordfører, Svinesundskommittén | +47 40 01 14 88
Patrick Strömsnes | Ordfører, NSHK Göteborg | +46 (0)730 29 88 00
Bjørn Storm Halvorsen | Daglig leder, NSHK Oslo | +47 92 21 86 83
Geir A. Mo | Administrerende direktør, Norges Lastebileier-Forbund | +47 93 03 03 88
Pelle Joelsson | Sakkunnig, Sveriges Åkeriföretag | +46 (0)725 47 29 99