Studiebesök på Tullverket och Tolletaten i Svinesund

Pelle Joelsson, Sveriges Åkeriföretag och Sofia Westergren, riksdagsledamot tillsammans med Svinesundskommittén besökte Tullverket och Tolletaten juni. Tidningen för Sveriges Åkeriföretag publicerade en artikel om studiebesöket i senaste numret av ÅKARE I VÄST. Detta var ett viktigt möte för att få kunskap om vad det innebär att passera EU:s yttre gräns och de tullformaliteter som behövs. Sverige och Norge har sedan 1959 ett viktigt gränstullsamarbete. Tullverket informerade om villkor för att kunna söka trafiktillstånd för transporter mellan Sverige och Norge, en möjlighet att minimera köerna.

Stora merkostnader på grund av köer vid tullstationerna

I samband med gränspassagen vid tullstationerna i Svinesund passerar årligen drygt en miljon yrkesfordon och 8 miljoner bilar och problemet med långa köer är stort. I dagsläget uppstår det långa köer, både på den svenska och norska sidan, vilket skapar merkostnader för aktörerna. Gränshindret bidrar dessutom till ökade risker ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och en ökad belastning på miljön.

Köer vid tullstationerna hämmar handeln mellan Sverige och Norge

Svinesundskommittén har tagit fram en beskrivning av gränshindret. Sveriges Åkeriföretag samt övriga berörda parter är med och ger sin syn på hur situationen uppfattas och vad som kan göras för att förbättra den. Gränshindret är flerdimensionellt och berör många. Vi lyfter nu den problematik som näringslivet och transportnäringen upplever för att synliggöra och påskynda arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder som kan bidra till att gränshindret löses. Dessutom har underhållsarbetet av Svinesundsbron, startat under sommaren.

Vem äger lösningen?

Detta flerdimensionella gränshinder, köer vid tullstationerna mellan Sverige och Norge hämmar handeln, behöver diskuteras och lösas i såväl ett internationellt om ett nationellt och regionalt perspektiv. Prognoserna som pekar mot klart ökande transporter innebär att det skapas ännu större hinder i framtiden – om inget görs.