Hoppa till innehåll

Olika byggbestämmelser i Norden

 

Foto: Nock Massiva Trähus

Olika byggbestämmelser i Norden

De nordiska ländernas byggregler och krav på byggprodukter skiljer sig åt, vilket försvårar handeln över gränserna och byggföretagens verksamhet i flera nordiska länder. Exempel på skillnader kan röra brandskyddskrav, fuktkrav och krav avseende vatten och avlopp. Företagare som vill lägga anbud i Norge kan ha svårt att få reda på vilka regler som gäller. Ibland tas dessutom en avgift ut för att man ska få ta dela av s k nationella anpassningsdokument.

Det finns olika standard i Norden gällande mått på exempelvis fönster och dörrar. Harmoniserade byggregler är en prioriterad fråga inom Nordiska ministerrådet.

Här beskrivs vad som görs inom Nordiska ministerrådet

Olika byggregler i de nordiska länderna är ett hinder som bland annat försvårar och fördyrar byggandet.

Här finns nordiska regler för byggande

Här finns norska regler för byggande

 

Gränshinder inom skoglig bioekonomi lyfts i EU

Byggbranschen, liksom skog och trä, är viktiga branscher i hela EU. Färre hinder vid affärer över de nationella gränserna skapar nya möjligheter för branschens små och medelstora företag. Svinesundskommittén har, genom AEBR (The Association of European Border Regions) fått tillgång till kompetens inom gränshinder som genomfört en fördjupad studie Perceived border obstacles linked to wood construction och gett förslag på lösning.

Studien Perceived border obstacles linked to wood construction, genomförd av AEBR, är intressant på flera sätt. Resultaten av studien kommer att presenteras vid årsskiftet 2021/2022 i en rapport som illustrerar ”Main findings & lessons learned” tillsammans med rekommendationer till lokala, regionala, nationella och europeiska institutioner. Svinesundskommittens ”case”, Perceived border obstacles linked to wood construction, kommer dessutom att vara ett av 7 utvalda ”case” (bland totalt 47) som presenteras i form av story-telling.

Till den fördjupade studien