Temporär import av häst

Norska Tollvesenet kräver ett depositionsbelopp motsvarande momsen vid införsel av hästar till Norge. Beloppet betalas tillbaka efter utförsel, men det kan ta flera månader innan hästägaren får tillbaka pengarna.

Beskrivning av problemet

Normalt kräver norska Tollvesenet in ett depositionsbelopp motsvarande momsen vid införsel av hästar till Norge. Beloppet betalas tillbaka vid utförsel när ägaren/speditören uppvisar dokument för införsel och utförsel samt kvitto på depositionen. Problemet är att handläggningstider är alldeles för lång, från en till flera månader. Dessutom blir problemet ännu större om hästen under kort tid förs fram och tillbaka flera gånger. Då kan ägaren få ligga ute med flera depositionsbelopp.

Ett annat problem är att hästägarna inte vet vilka dokument de behöver visa upp vid utförsel av hästar (utförseldeklaration, hälsocertifikat och hästpass för tävlingshästar)

Djurägaren uppger för lågt värde på hästen för att minska depositionsavgiften.

Ägarna upplever olika praxis vad gäller tull och moms i olika tullregioner. För en häst som varit i landet för träning, beräknas livsomkostnader för hästen som bearbetningskostnader, vilket ska läggas på hästens värde vid beräkning av tull och moms.

Liknande problem kring depositionsbelopp (privatpersoner har ingen avdragsrätt), fastställande av hästens värde och bristande information finns vid temporär import av hästar till Sverige.