Hoppa till innehåll

Transporter över gränsen

Transporter över gränsen

Producenter av timmer och trävirke har länge upplevt problem med tullproceduren. Företagen upplever att tulladministration, export- och importhandlingar är krångliga. Bristen på information har blivit ett gränshinder och har även påverkat köerna vid bland annat gränspassagen i Svinesund.

Lösningen

Det här har Tullverket nu åtgärdat genom förbättrad kommunikation. Som en smidig lösning finns information om vad som gäller för transporter över gränsen samlad på ett ställe på deras hemsida. För att få genomslag hos aktörerna blir det även viktigt att parallellt kommunicera med branschorganisationerna i båda länderna.

Här beskriver Tullverket vad som gäller för vägtrafik och transporter mellan Sverige och Norge.

Vid transport av varor till och från EU finns det en del du behöver känna till. Det handlar om att säkerställa en korrekt tullhantering. Landsgränsen mellan Sverige och Norge är den enda gränsen Sverige har direkt till ett land som är utanför EU. För att underlätta handeln finns ett unikt avtal som möjliggör att transportören endast behöver stanna vid en tullstation för att utföra sina tullärenden.

Läs mer om vägtrafik mellan Sverige och Norge

Du som importerar eller exporterar varor från eller till Norge behöver normalt anmäla varorna vid en bemannad klareringsexpedition (tullstation).

Det finns ett stort antal farbara vägar över norgegränsen men enbart vid ett fåtal av dessa finns det bemannade tullkontor där varor kan frigöras. En lastbil utan last behöver inte passera en bemannad gränsövergång. Men om gränsen ska passeras med kommersiella varor så måste det göras vid en öppen tullklareringsexpedition. Över alla andra gränsövergångar är det förbjudet att transportera kommersiella varor om man inte sökt och fått ett så kallat trafiktillstånd från Tullverket.

För transporter mellan Sverige och Norge finns ett särskilt trafiktillstånd som ger transportören möjlighet att passera över obemannade gränsövergångar eller på bemannade klareringsexpeditioner utanför expeditionstid.

Läs mer om trafiktillstånd och villkor för transporter mellan Sverige och Norge

Det pågår ett arbete hur man ytterligare kan förbättra hanteringen hos Tullverket och Tolletaten.