Hoppa till innehåll

Upplevda gränshinder träbyggnation

Foto: Trebruk AS
Foto: Trebruk AS

 

 

 

 

 

 

Upplevda gränshinder kopplade till träbyggnation

Bygga i Sverige eller bygga i Norge? Här finns skillnader som skapar både möjligheter och utmaningar. När olikheterna bli mer kända för alla aktörer och kompetens kring olikheterna byggs upp finns goda förutsättningar att gränsregionen ses som en gemensam marknad för trä- och byggsektorn.

Information och kompetenshöjande insatser är hårdvaluta för att inte gränshinder ska uppstå eller förstärkas. Företagsrepresentanterna, från både Sverige och Norge, har intervjuats under hösten och vintern 2019/2020 för att beskriva upplevda gränshinder kopplat till träbyggnation och lyfta fram möjligheter för företag i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg. Flera intervjupersoner pekar på att det finns ganska stora skillnader i begrepp och regler mellan Sverige och Norge, precis som i roller och process.

Intervjuerna mynnade ut i en rapport, som ger en översikt över några områden vad som idag kan hämma en utveckling av byggbranschen över den svensk-norska gränsen.

Rapporten Upplevda gränshinder kopplade till träbyggnation