Hoppa till innehåll

Grön Tillväxt

Trä – framtidens material

Grön tillväxt, hållbarhet, bioekonomi och miljöinvesteringar står högt på agendan i både Sverige och Norge. Grön tillväxt kopplar samman miljö och ekonomi och är även ett av Svinesundskommitténs fokusområden.

Att använda skogen är en gammal tradition, som har stora möjligheter att få ett nytt uppsving. Det finns många företag i träbranschen som har goda möjligheter att växa.

Ett politiskt mål är att skapa fler jobb i regionen och att öka efterfrågan på hållbara lösningar. Men för att lyckas med det i de företag som redan finns, krävs ett systematiskt arbete med innovationer. Här kan vi stimulera företag i träbranschen att satsa mer på just nya idéer. Det gäller att sprida kunskap om möjligheterna och förutsättningarna för en hållbar produktion.

Forskning och projektresultat visar att en riktad satsning på att använda mer trä kan vara en motor i utvecklingen av näringslivet, innovation och klimatåtgärder i gränsregionen.

I gränsregionen finns flera viktiga privata aktörer och institutioner som har mycket att vinna på ökad användning av trä i byggnader, trä som nytt material och i nya produkter. När vi bygger mer i trä ökar också marknaden för materialet. Det bidrar i sin tur till ett aktivt och hållbart skogsbruk.

Den offentliga sektorn är viktig som beställare och föregångare på området. Den kan också underlätta samarbetet mellan privata aktörer och se till att det fungerar bättre. Genom att använda mer trä kan också Västra Götalandsregionen och Østfold med sina kommuner starkt bidra till minskad klimatpåverkan.

Med ett gränslöst samarbete får vi ett starkare näringsliv, fler jobb samt nya produkter och användningsområden för trä.

Nyheter

Senaste nytt för fokusområdet Grön tillväxt.

Datum Posts
2018-10-08 Ny Facebookside for Grön Tillväxt Trä