Hoppa till innehåll

EU och AEBR

Gränshinder inom skoglig bioekonomi lyfts i EU/AEBR

Byggbranschen, skog och trä, är viktiga branscher i hela EU. Svinesundskommittén har fått tillgång till kompetens i gränshindersarbetet genom att samarbeta med AEBR (Association of European Border Regions) och b-solutions samt delta i en studie genom dem.

Resultaten presenterades vid årsskiftet 2021/2022 i en rapport. Svinesundskommittens ”case”, är ett av 7 utvalda ”case” (bland totalt 47) som dessutom presenteras i form av storytelling. Företaget Fridh & Hells från Bengtsfors omnämns, dels som storytelling, dels i EU-rapporten. Detta visar att när vi jobbar med gränshinder så måste vi ner i myllan i vår gränsregion för att få en begriplig problembild för att sedan spela in vårt regionala gränshinderarbete på nationell, Nordiskt och EU-nivå.