Minimässa med olika byggsystem i trä 11 april

Möt nio producenter av massivträblock, prefabricerade planement och moduler.
Lyssna till intressanta föredrag och framgångsrika exempel!
En unik möjlighet för dig som arbetar inom bygg, arkitektur, konstruktion, som beställare el dyl att träffa möjliga leverantörer till dina objekt.

Ex på föredrag
VARFÖR VÄLJA TRÄ?
Jessica Becker, verksamhetsledare, Trästad Sverige

SKILLNADEN MELLAN ATT BYGGA I TRÄ OCH BETONG
Kenneth Wilén, bostadsutvecklare, Arvet Trä AB

KONKURRENSKRAFTIGA PRISER PÅ BYGGOBJEKT I NORGE
Björn Lier, byggnadsingenjör och ekonom, Trebruk AS