Seminar bygging med tre som klimatiltak

Å benytte tre til bærende konstruksjoner i bygg kan gi store klimagevinster, og dessuten skape marked for økt regional produksjon av byggelementer i tre. Derfor vil det framover komme mål og krav om økt bygging med klimavennlige materialer. På frokostmøtet gis overblikk om temaet og i to parallelle seminar går vi i dybden for fagfolk.

Målgrupper:
Lokalpolitikere, eiendomsutviklere, entreprenører, byggmestere, produsenter, administrativ kommuneledelse, eiendoms-ansvarlige og klima- og miljøansvarlige
i kommunene.

Påmeldingsfrist 2. mai