Studiebesøk til fire bygg i massivtre i Østfold

Intresset för att bygga i trä ökar stadigt och Norge är långt framme på området. Svinesundskommittén, Fyrbodals kommunalförbund och Østfold fylkeskommune arbetar tillsammans för att medverka till att råvaran skog som vi alla har runt omkring oss skall bli ännu mer värdefull.

Østfold och närliggande delar av Akershus ligger långt framme i att bygga i massivträ. Under de senaste åren har flera olika byggnader byggts och planerats i massivträ. Tre olika studentbostäder, två idrottshallar, fyra äldreboenden/sykehjem, sju skolor, en butikslokal och en kontors- -och lagerbyggnad.

Østfold har också skaffat sig god kunskap utav planering och projektering av massivträ, exempelvis flera arkitekter och byggkonsulter. Flera entreprenörer börjar också få god erfarenhet av både entreprenad och att bygga i massivträ.

Studiebesök till Østfold

  • Borg havn lager- og kontorlokaler, Fredrikstad
  • Lislebyhallen idrottshall, Fredrikstad
  • Kongeveien skole, Halden
  • Bergheim bo- og aktivitetssenter, Halden

Påmeldingsfrist 8. mai