Hur gör andra vid byggnation i trä? Seminarium i Trollhättan
Vi behöver fortsatt förkovra oss i många frågor när det gäller byggnation i trä. Denna gång får vi inspiration och kunskap av föredragshållare från bl a Fristad, Växjö, Stockholm och Norge.

Politiker, tjänstemän, arkitekter, konstruktörer, byggingenjörer, projektledare, konsulter, byggföretag m fl är välkomna. Under förmiddagen lyssnar alla tillsammans på korta föredrag.

Eftermiddagen har vi delat upp i valbara delar.

Innehåll:
• Träbyggnadsstrategi
• Anbudsförfrågan
• Byggsystem
• Arkitektur
• Akustik
• Projektledning
• Projekteringsprocess