Studieresa till Trästaden Växjö

Tisdagen den 25 februari

Enligt önskemål från Vänersborgs kommun ordnar vi en studieresa till Växjö. Det finns platser kvar för både politiker och tjänstemän i andra kommuner samt för företag i byggbranschen.

Trästaden Växjö

Växjös miljö- och hållbarhetsarbete handlar om att se varje insats på miljöområdet som delar av en större helhet. Träbyggande, med sina väl dokumenterade klimatfördelar, ingår i denna helhet.

Som en del i miljöarbetet har Växjö också tagit fram en träbyggnadsstrategi: Växjö – Europas första moderna trästad.
Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt. Växjö kommunkoncern ska pröva trä i alla kommunala lokaler och bostäder. Målsättningen är att 2020 ska 50 procent av all nybyggnation vara träbaserad.

Program och anmälan