Utbildningsdag för konstruktörer m fl.

Konstruktionsutmaningar i trähusbyggande
21 november kl 9.00-16.00
Utbildningsdag för konstruktörer m fl.
Johan Vessby från Linneuniversitetet i Växjö kommer att hålla en kurs i konstruktion. Johan är ansvarig för magisterprogrammet i Byggteknik samt forskar på utformningen av framtidens höga trähus.
Konstruktörer och andra som är intresserade är välkomna.

Innehåll:
• Träbyggnader som lastbärande system; material, stommar, förband och principer
• Stabilisering av trähus genom skivverkan i bjälklag och väggar
• Konkreta exempel på stabilisering och förbandslösningar