Trä i byggnationer

Svinesundskommitten gör tillsammans med Fyrbodals Kommunalförbund och Östfolds Fylkeskommune en satsning med ekonomiskt stöd av Interreg Sverige-Norge, Västra Götalandsregionen, Fylkesmannen i Östfold och Östfolds Fylkeskommune. Syftet med Grön Tillväxt Trä är bl a att öka användningen av trä inom byggnation.

Grön Tillväxt Trä erbjuder studiebesök, föreläsningar, seminarium, workshops, nätverksträffar i den norsk-svenska satsningen för miljö, företagsutveckling och framtid. Insatserna riktar sig till politiker, tjänstemän i kommuner och kommunala bolag samt företag.

 

Kontaktperson

För mer information kontakta oss!