Hoppa till innehåll

Grön tillväxt trä – rethinking wood

Projektet Grön tillväxt trä – rethinking wood!

Svinesundskommitten gör tillsammans med Fyrbodals Kommunalförbund och Östfolds Fylkeskommune en satsning med ekonomiskt stöd av Interreg Sverige-Norge, Västra Götalandsregionen, Fylkesmannen i Oslo og Viken och Viken Fylkeskommune. Syftet med Grön Tillväxt Trä är bl a att öka användningen av trä inom byggnation.

rethinking wood! är ett samarbete för att främja användningen av trä inom byggnation och att företag inom träbyggnation utvecklas och etableras.

Fokus på trä och hållbarhet

I tillväxtzonen mellan Oslo och Göteborg främjar vi användningen av trä och att företag som arbetar med trä ska utvecklas och etableras. Här finns ett mycket stort kunnande inom byggnation, design, möbler, annan inredning, pappersmassa, textil, bränsle och mycket mer. Allt med träfibern i centrum och hållbarhet i fokus.

Magasin och rapporter om framtidstro och träbyggande

I magasinet We are rethinking wood! med både svenska och norska avsändare kan du läsa reportage och fakta som lyfter fram satsningarna på att utveckla hållbart byggande i trä och cirkulär bioekonomi.

Läs magasinet på www.rethinkingwood.se
eller beställ tryckt version från karin.stenlund@fyrbodal.se

Två rapporter har tagits fram, där företag inom skogs-, trä- och byggbranschen i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg intervjuats. Där framkommer att efterfrågan på trä ökar och att klimatfrågan och rekryteringsbehoven ses som utmaningar som lockar fram nya innovativa lösningar. Företagen pekar på hur den gemensamma marknaden kan stärkas ytterligare och lyfter fram argument för varför fler företag borde etablera verksamhet i den norsk-svenska regionen.

Rapporten Upplevda gränshinder kopplade till träbyggnation – Sverige och Norge

Rapporten Stark tro på framtiden i skogs- och träbranschen – Intervjuer med företag i gränsregionen före och efter coronapandemins utbrott  

Norsk-svenskt samarbete

Rethinking wood! är ett norsk-svenskt samarbete för miljö och framtid, där följande parter ingår:

Ekonomiskt stöd för satsningen kommer från Interreg Sverige-Norge, Västra Götalandsregionen, Fylkesmannen i Oslo og Viken och Viken Fylkeskommune.

Kontaktperson

För mer information kontakta oss!